Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

Ελληνικός Μεταπολεμικός Τύπος - Ελληνική Γραμμή

Ελληνική Γραμμή.  Έκδοσις του Α' σώματος στρατού και Α.Σ.Δ.Σ.Ε. Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 1948. Έτος Δ', αριθμός φύλλου 46.