Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

(Ο) Μώμος

Ο Μώμος, υπήρξε μία από τις σατυρικές εφημερίδες που κυκλοφόρησαν τον 19ο αιώνα στην Πόλη. Η περίοδος κυκλοφορίας του ήταν από τον Οκτώβριο του 1873 έως τον Ιούνιο του 1877 (;). Διευθυντής και ιδιοκτήτης της ήταν ο Θεόδωρος Κασάπης. Γελοιογράφοι της εφημερίδας ήταν ο Φίλιππος Νικολαίδης (Φ.Ν.Ζ.), ζωγράφος και ο Nisan Berberyan. Η εκτύπωση των φύλλων του γινόταν στο τυπογραφείο της εφημερίδας Θράκης. Κυκλοφορούσε τρεις φορές την εβδομάδα, σε σχήμα τέταρτο (335*225), και μετά δεύτερο (1876).