Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

Digitalized Ottoman Newspapers

http://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/ulbbn/nav/classification/3085789


Anadolu meǧmūʻasï
İstānbūl : Yeni Maṭbaʻa, 1.1340/41 [1924/25]

Demet
ḫānimları mah̲ṣūs haftalık muṣavvar maǧmū'a
Istānbūl : Maṭba'a-i-'Āmira, 1.1324[1908]

Diyožen
haftada üč defʻa ... nešr olunur
Istānbūl, 1.1286,12.Nov.=[1870,24.Nov.] - 3.1288,29.Dez.=[1873,10.Jan.] = Nr. 1-183

Kadro
aylık fikir mecmuası
İstanbul : Milliyet Matbaası, 1.1932 - 35/36.1934/35[?]

Muharrir
İstanbul, 1.1292=[1876] - 8.1295=[1879][?]

Šehbāl
revue illustrée ottomane
Istānbūl : Āǧūb Māṭyūsyān Maṭb., [1.]1909/10=1325/26 = 1-24; 2.1910/11=1326/27 - 4.1913/14=1329/30 = 25-100; damit Ersch. eingest.

Ḥikmet
Istānbūl : Aḥmed Sāqī Bey Maṭbaʻa, 1.1328/29 [1910/11] - 2.1329 [1911] = 1-75

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Φωτογραφία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία

Οι Αδερφοί Αμπντουλάχ ήταν τρία αδέρφια, ο Kevork, ο Hovsep και ο Viken, αρμενικής καταγωγής. Το φωτογραφείο τους ήταν στην περιοχή του Πέρα. Το 1863 επιλέχθηκαν ως οι προσωπικοί φωτογράφοι του Σουλτάνου Αμπντούλ Αζίζ. Ο επαγγελματικός τους συναγωνισμός με τον Βασιλάκη Καργόπουλο, αλλά και με άλλους σημαντικούς φωτογράφους τους οδήγησε σε οικονομικές δυσκολίες, ειδικά όταν ο τελευταίος πήρε την θέση του προσωπικού φωτογράφου του Σουλτάνου. 

1858-1898
1850-1912
Στον παρακάτω χάρτη είναι τοποθετημένα διάφορα φωτογραφικά στούντιο της εποχής στην περιοχή του Πέρα.


Καρικατούρες σχετικά με τον "Κόκκινο" Σουλτάνο Αμπντούλ Χαμίτ Β'Απεικόνιση Οθωμανών γυναικών σε ευρωπαϊκές κάρτες