Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Κατάλογος εφημερίδων της Κωνσταντινούπολης 19ος αιώνας


v  ΑΛΗΘΕΙΑ, 1878 (ΕΛΙΑ)
v  ΑΝΑΤΟΛΗ, 1877 (Β.Β.)
v  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ, 1861-1894 (ΕΛΙΑ, Β.Β.)
v  ΑΡΜΟΝΙΑ, 1864-1868 (ΕΛΙΑ, Β.Β.)
v  ΑΥΓΗ, 1880-1884
v  ΒΟΣΠΟΡΙΣ, Η, 1899-1906 (ΕΛΙΑ)
v  ΒΥΖΑΝΤΙΣ, 1856-1904 (ΕΛΙΑ, Β.Β.)
v  ΔΙΟΓΕΝΗΣ, Ο 1870-1873
v  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, 1875 (Β.Β.)
v  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, 1887-1888 (ΕΛΙΑ, Β.Β.)
v  ΕΠΟΧΗ, 1875 (Β.Β.)
v  ΗΛΙΟΣ, 1866
v  ΘΕΑΤΗΣ, 1869-1875 (ΕΛΙΑ, Β.Β.)
v  ΘΡΑΚΗ, 1873-1880 (Β.Β.)
v  ΚΟΥΔΟΥΝΑΤΟΣ, Ο, 1873 (Β.Β.)
v  ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ, 1875-1877 (ΕΛΙΑ)
v  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ, 1869-1873, 1884-1908 (ΕΛΙΑ, Β.Β.)
v  ΜΕΛΙΣΣΑ, 1867
v  ΜΕΝΙΠΠΟΣ, 1874
v  ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ, 1876-1877
v  ΜΩΜΟΣ, Ο, 1873-1877 (ΕΛΙΑ, Β.Β.)
v  ΝΕΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, 1890-1896 (ΕΛΙΑ, Β.Β.)
v  ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 1896-1908, 1910-1911 (Β.Β.)
v  ΝΕΟΛΟΓΟΣ, 1867-1897, 1908-1922 (ΕΛΙΑ, Β.Β.)
v  ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, 1866-1867, 1909-1910 (Β.Β.)
v  ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΣ ΜΗΝΥΤΩΡ, Ο, 1839-1841
v  ΟΜΟΝΟΙΑ, 1862-1867 (Β.Β.)
v  ΟΜΟΝΟΙΑ, 1870
v  ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΛΟΓΟΣ, 1867 (Β.Β.)
v  ΠΡΟΟΔΟΣ, 1880 (Β.Β.)
v  ΠΡΩΙΑ, 1876 (Β.Β.)
v  ΣΑΒΒΑΤΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, 1877-1878
v  ΣΑΛΠΙΓΞ, Η, 1874 (ΕΛΙΑ)
v  ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, 1898-1923 (ΕΛΙΑ, Β.Β.)
v  ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ, Ο, 1843-1857 (Β.Β.)
v  ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΣ, 1857-1871 (Β.Β.)
v  ΤΥΠΟΣ, 1871-1877
v  ΤΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, 1870-1871 (Β.Β.)
v  ΧΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, 1879-1880 (Β.Β.)