Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

Αμερικανική Εφημερίς: και η χρήση της ως μέσο της αμερικανικής προπαγάνδας στην Ελλάδα κατά τα έτη 1953-1956

Κοινωνία πολιτών-δικαιώματα:

Η εφημερίδα κάνει λόγο για τον «Αμερικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων», με τον οποίο κατοχυρώθηκαν η ελευθερία του λόγου, της θρησκευτικής λατρείας, του τύπου, το απαραβίαστο του οικογενειακού ασύλου, την απονομή της δικαιοσύνης και άλλων βασικών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ο πρόεδρος Αϊζενχάουερ, την περασμένη εβδομάδα, είπε σε λόγο του πως: «η κοινωνία μας πάνω από όλα πιστεύει στην αξιοπρέπεια και την ελευθερία του ατόμου» (α.φ.23). Η Αμερική παρουσιάζεται ως υπόδειγμα δημοκρατικής χώρας που δίνει εξαιρετική σημασία στο άτομο, στον πολίτη. Θέλει να μεταδώσει αυτό το μήνυμα και στις υπόλοιπες χώρες. Επιδιώκει την εφαρμογή του «δημοκρατικού της μοντέλου» από «πάνω προς τα κάτω» σε άλλες χώρες. Οι τρόποι μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι πολλοί, αλλά ο πιο εύκολος είναι η οικονομική παρέμβαση, καθώς οι περισσότερες χώρες βρισκόταν σε οικονομική εξαθλίωση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Γενικά, παρουσιάζεται μία εικόνα ότι η ΗΠΑ είναι μία βαθιά δημοκρατική χώρα, που δίνει τεράστια σημασία την ελευθερία, σε αντίθεση με τους κομμουνιστές. Ο κομμουνισμός δεν μπορεί να δώσει ελευθερία, γιατί την αρνείται και την πολεμάει, σύμφωνα με την εφημερίδα (α.φ.30).
Σε επόμενο φύλλο, συνδέει την διακήρυξη των δικαιωμάτων με την Αρχαία Ελλάδα και τον Αθηναίο νομοθέτη Σόλων, που πρώτος κατοχύρωσε με νόμο τα δικαιώματα των πολιτών και έθεσε τις βάσεις της Δημοκρατίας στην Ελλάδα (α.φ.32).
Το κοινωνικό έργο της Αμερικής, η ευαισθησία απέναντι στον ανθρώπινο πόνο και στα μικρά παιδιά προσπαθεί να αναδειχθεί μέσα από το Διεθνές Ταμείο Παιδικής Περιθάλψεως (UNRRA). Η εφημερίδα αναδεικνύει το έργο του, τη συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων και το ύψος των χρημάτων που δαπανούνται προς αυτό τον σκοπό (α.φ.34).
Το κοινωνικό έργο της Αμερικής παρουσιάζεται για μια ακόμη φορά, αυτή τη φορά μέσω της Αεροπορίας της, όπου όπως αναφέρεται θα προσλάβει ντόπιους εργάτες στην Ευρώπη (α.φ.34).
Στα φύλλα της εφημερίδας συχνά συναντούμε νέες εφευρέσεις, τεχνολογικά επιτεύγματα ως δείγματα προσφοράς των ΗΠΑ στον παγκόσμιο πολιτισμό. Π.χ. α.φ. 25 της 20ης Οκτωβρίου 1953, «Αμερικανική συσκευή βοηθεί στη διάδοσι της μηχανικής καλλιεργείας». Ακόμη συναντούμε πολλές σημαντικές προσωπικότητες της αμερικανικής πολιτικής και της επιστήμης, π.χ. Βραβείο του Νόμπελ Ειρήνης για το έτος 1953 στον στρατηγό Μάρσαλ (α.φ.28).