Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Κατάλογος εφημερίδων της Κωνσταντινούπολης 19ος αιώνας: Καραμανλήδικες

v  ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, 1872-1912 (Β.Β.)
v  ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, ΤΖΟΤΖΟΥΚΛΑΡ ΙΤΖΟΥΝ, 1872-1895
v  ΑΝΑΤΟΛΗ, 1851-1912
v  ΖΕΜΠΟΥΡ, 1866
v  ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΓΙΑΝΙ ΑΝΑΤΟΛΗ, 1873-1876
v  ΡΙΣΑΛΕΙ ΧΑΒΑΔΙΣ ΦΟΥΝΟΥΝΙ ΣΑΡΚΙΕ, 1850-1851