Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Ιων Δραγούμης: Τίτλοι

(2009) Η Σαμοθράκη, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη
(2009) Όσοι ζωντανοί, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη
(2009) Το μονοπάτι, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη
(2008) Μαρτύρων και ηρώων αίμα, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη
(2007) Το μονοπάτι, Πελεκάνος
(2006) Όσοι ζωντανοί, Πελεκάνος
(2005) Η Σαμοθράκη, Πελεκάνος
(2005) Μαρτύρων και ηρώων αίμα, Πελεκάνος
(2002) Το ανθολόγιο του " Νουμά ", Εναλλακτικές Εκδόσεις
(2000) Ο ελληνισμός μου και οι Έλληνες. Ελληνικός πολιτισμός, Ευθύνη
(2000) Σταμάτημα, Αρχιπέλαγος
(2000) Τα τετράδια του Ίλιντεν, Πετσίβα
(1998) Η αριστερά και το ανατολικό ζήτημα, Εναλλακτικές Εκδόσεις
(1997) Όσοι ζωντανοί. Σταμάτημα, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
(1994) Προγραμματικοί πολιτικοί στοχασμοί, Ελεύθερη Σκέψις
(1993) Ελληνικός πολιτισμός. Οι τρεις προκηρύξεις. Πολιτικοί προγραμματικοί στοχασμοί., Φιλόμυθος
(1993) Όσοι ζωντανοί. Β' Υπόμνημα επί του ελληνικού ζητήματος προς την εν Παρισίοις Συνδιάσκεψιν της Ειρήνης., Φιλόμυθος
(1992) Αισθητικά κείμενα, Δωδώνη
(1992) Μαρτύρων και ηρώων αίμα, Νέα Θέσις
(1992) Μαρτύρων και ηρώων αίμα, Μαλλιάρης Παιδεία
(1992) Σταμάτημα, Νέα Θέσις
(1992) Το μονοπάτι, Νέα Θέσις
(1991) Ελληνικός πολιτισμός, Νέα Θέσις
(1991) Ο ελληνισμός μου και οι Έλληνες, Νέα Θέσις
(1991) Σαμοθράκη, Νέα Θέσις
(1991) Σταμάτημα, Νεφέλη
(1989) Πολιτικά κείμενα, Δωδώνη
(1988) Φύλλα ημερολογίου, Ερμής
(1988) Φύλλα ημερολογίου, Ερμής
(1987) Φύλλα ημερολογίου, Ερμής
(1986) Φύλλα ημερολογίου, Ερμής
(1978) Μόνο μια σοσιαλιστική οικολογία, Δωδώνη, [μετάφραση]

Όσοι ζωντανοί, Πέλλα