Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

Παγκαππαδοκική Ηχώ - Πειραιάς

Τόπος έκδοσης: Πειραιάς
ημερομηνία έκδοσης: 12/08/1950 έως 01/09/1950
Δεκαπενθήμερος εφημερίς των απανταχού Καππαδοκών
Διευθυντής - Ιδιοκτήτης:  Λάζαρος Θ. Τακαδόπουλος