Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

Νέος Μαχητής - Αύγουστος 1947

έτος Α', ΑΦ.1, Αύγουστος 1947
Μηνιαία έκδοση της ΠΟΔΝ
"Πανελλήνια οργάνωση Δημοκρατικής Νεολαίας"
Υπεύθυνος Τυπογραφείου: Γ.Ν. Καραμαλέγκας
Υπεύθυνος σύνταξης: Χαράλαμπος Θ. Πρωτόπαππας
γραφεία: Τζόρτζ 6
α.σ. 26
δρχ.1000


- Υποστήριξη ΠΟΔΝ από τον Πλαστήρα (σ.5)
- Βάλλεται κατά του ΚΚΕ και των 3 επαναστάσεων που αυτό έκανε.
- Υποστήριξη της Σοσιαλιστικής Διεθνούς.