Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009


Σατυρίζοντας την λογοκρισία του Τύπου. Αυτό το θέμα θα βρεθεί συχνά στις σελίδες των σατυρικών εντύπων, και όχι αναίτια.