Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2009

Τεύχη του έτους 1953

Κύρια Χαρακτηριστικά της «Αμερικανικής Εφημερίδος»:

Τίτλος: Αμερικανική Εφημερίς, Αμερικανική Επιθεώρησις
Υπότιτλος: Έκδοσις των εν Ελλάδι Αμερικανικών Αποστολών,
Εβδομαδιαία έκδοσις των εν Ελλάδι Αμερικανικών Αποστολών,
Εκδίδεται ανά δεκατετραήμερον υπό της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών
Περιοδικότητα: Εβδομαδιαία, 14ήμερη
Χρονολογία έναρξης έκδοσης: 27 Απριλίου 1953
Χρονολογία λήξης έκδοσης: 18 Δεκεμβρίου 1956
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Τιμή: δωρεάν
Αριθμός σελίδων: 4
Αριθμός στηλών: 5
Φωτογράφηση: ασπρόμαυρη