Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

Αμερικανική Εφημερίς (1953)

α.φ. 2: 4 Μαιου 1953

Η εφημερίδα διανέμεται δωρεάν