Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

Αμερικανική Εφημερίς (1953)


Αμερικανική Εφημερίς

Αθήνα Ελλάδα

Έκδοσις των εν Ελλάδι Αμερικανικών Αποστολών

α.φ. 1: 27 Απριλίου 1953