Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2012

Hayal, 1874 Σατυρική απεικόνιση του Χρηματιστηρίου του Γαλατά


Χρηματιστήριο Γαλατά:
Οι εισερχόμενοι και................. οι εξερχόμενοι