Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Περιοδικό Επτάλοφος


Το Περιοδικό Επτάλοφος του Δημήτρη Νικολαΐδη (1869-1870;)Τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία, του Δ. Νικολαΐδη, ξεκίνησαν στην εφημερίδα Ανατολικός Αστήρ, όμως η σημαντική εκδοτική πορεία του στην πρωτεύουσα της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ξεκίνησε εκδίδοντας το περιοδικό Επτάλοφος. 
Το περιοδικό κυκλοφόρησε κατά το έτος 1869 έως το 1870. Ο υπότιτλός του ήταν «μηνιαίον απάνθισμα των εκλεκτόρων της Ιστορίας, της Φιλοσοφίας και των Επιστημών», και εκδιδόταν από τον Νικολαΐδη με τη σύμπραξη διαφόρων λογίων. 
Οι συνδρομές του ήταν ετήσιες (από 31 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου), οι συνδρομητές της πρωτεύουσας πλήρωναν 30 φρ., στις επαρχίες του κράτους 40 φρ., και η τιμή έκαστου φυλλαδίου στην πρωτεύουσα ήταν 15 γρόσια. 
Το περιοδικό τυπωνόταν στο τυπογραφείο του Επταλόφου, οδός Πεμπτοπάζαρου, αριθμός 25. 
Στο τεύχος α’, του 1ου έτους του περιοδικού (1869)  , ο εκδότης Δ. Νικολαΐδης αφιερώνει μερικές σελίδες για να μας πληροφορήσει για ορισμένες βελτιωτικές αλλαγές που επιθυμεί να κάνει στο περιοδικό. Αναφέρει πως είναι μια μεταβατική περίοδος που βιώνει ο ελληνισμός και ότι χρειάζεται ορισμένα «μέσα» για διέλθει αυτή την εποχή, αυτά τα μέσα είναι η παιδεία, ο τύπος, η πνευματική ανάπτυξη, οι τέχνες και οι επιστήμες. 
Έπειτα, επιδιώκει να κάνει μία σύγκριση με τον Ευρωπαϊκό Τύπο. Στην Ευρώπη «την ανάγνωσιν του λαού ικανοποιεί ο περιοδικός τύπος…έκαστον δ’ εξ αυτών έχει ως ελάχιστον όρον συνδρομητών περί τας τριάκοντα περίπου χιλιάδας…», σε μια μεγαλούπολη όπως είναι η Κωνσταντινούπολη, αυτό λείπει παρά πολύ, αναφέρει ο ίδιος, κυκλοφορεί μόνο ένα περιοδικό. 
Αναφέρει πως, ο  Επτάλοφος, είχε πολλές ελλείψεις όμως αυτό δεν θα έπρεπε να είναι καθοριστικής σημασίας γι’ αυτόν και ρίχνει το βάρος και στην έλλειψη της επιθυμίας των συνδρομητών του. 
Οι αλλαγές που θα ακολουθήσει θα γίνουν με γνώμονα: α. το γαλλικό σύγγραμμα της «Αναθεωρήσεως των δύο κόσμων» (Revue des deux mondes) και β. με την συνένωση του Επταλόφου με την έκδοση της Ελληνικής Βιβλιοθήκης. Πιο αναλυτικά αναφέρει πως, από τα 10 τυπογραφικά φύλλα που θα εκδίδονται, τα 8 θα είναι αφιερωμένα στο περιοδικό και τα 2 στην Ελληνική Βιβλιοθήκη, εννοώντας έργα κλασικά του Πλούταρχου, Αριστοτέλη, Πλάτωνα, Λουκιανού κ.α. Ακόμη η έκδοση θα περιλαμβάνει καταχωρήσεις διδακτορικών διατριβών και μετά από επιλογή δημοσιεύματα από την «Αναθεώρηση των δύο κόσμων», τη «Βρετανική Επιθεώρηση» και τη «Σύγχρονη Επιθεώρηση».