Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Mecheroutiette - Συνταγματισμός

2ος χρόνος κυκλοφορίας: 1911 Εκδίδεται στο Παρίσι κατά την περίοδο της Δεύτερης Συνταγματικής περιόδου, από τις 15 Οκτωβρίου του 1909 μέχρι τον Απρίλιο του 1914, σε γλώσσα οθωμανική και γαλλική.  Ένας από τους εκδότες ο Σερίφ Πασά (Şerif Paşa,   شريفا  پاش). Γνωστός για την δράση του ενάντια στην απολυταρχία του Σουλτάνου Αμπντούλ Χαμίτ Β'. Το 1909 θα ιδρύσει δικό του κόμμα γνωστό ως "Islahaf-ı Esasiyey-i Osmaniye Fırkası", θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε και ως Οθωμανικό Ριζοσπαστικό Κόμμα.

Βιβλιογραφία: 
  1. Pourquoi ont-ils tué Zeki ? Le journal Mecheroutiette publie les dessous d’un crime politico-financier à l’époque des Jeunes-Turcs     http://ceb.revues.org/1063