Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Στρατιωτικός Τύπος (Εμφυλιακής - Μετεμφυλιακής περιόδου)

Μακεδονικός Φρουρός
25 Μαρτίου 1948 

Νέμεσις
1 Αυγούστου 1948

Νέμεσις: Δεκαπενθήμερον όργανον της VII Μεραρχίας. Γράφεται και τυπώνεται υπό στρατιωτών. Τιμή Φύλλου: Δωρεάν
Σχήμα: 58*38 εκ.Εθνικόν Σάλπισμα 

Εθνικόν Σάλπισμα 

Εθνικόν Σάλπισμα (περιοδικό δεκαπενθήμερο) :  Έκδοση του Γραφείου Τύπου και Ηθικής Αγωγής του Γ' Σώματος Στρατού. Στόχος είναι να επιτευχθεί " η ηθική εξυγίανσι και η προσπάθεια της ανασυγκροτήσεως".
Μαζί με άλλες Μεραρχίες της Βορείου Ελλάδος που έχουν τα δικά τους έντυπα - Νέμεσις. Κένταυρος, Άρτεμις, Πελαργός κα.- είχε το Γ' Σώμα Στρατού τον "Μακεδονικό Φρουρό" που οι τόμοι του αποτελούν ένα καθρέφτισμα της Ιστορίας μας των χρόνων 1946-50. 
Σχήμα: 24*17 εκ. 


Τα Κατσάβραχα 

Τα Κατσάβραχα: Μηνιαίο έντυπο. Εκδίδεται από τους οπλίτες του 613 Τάγματος.
Μότο: "Όλα για την Ελλάδα".
Μέγεθος: 25*34,5 εκ.Ο Γύφτος μας 
Ο Γύφτος μας: Εβδομαδιαία Εφημερίς του 538 Τάγματος Πεζικού (ΑΦ.1). Το ΑΦ.1 εκδόθηκε στις 17/06/1949. 
Μότο: "Ούτε σπίτια ούτε τσαντήρια στο μεγάλο αφεντοπάλατο της πλάσης μία μονάκριβη σκέπη μου: ο ουρανός"  Κ. Παλαμάς 
Μέγεθος: 28,5*43 εκ. 
Τιμή Φύλλου: 500 δρχ. Εφημερίς των ΛΟΚ 

Εφημερίς των ΛΟΚ: Το ΑΦ.1 εκδόθηκε στις 25 Δεκεμβρίου 1948 στην Αθήνα.  
ΑΦ 7, σελ.3: "Λαός και Στρατός αγωνίζονται μαζύ για να εμποδίσουν τη Νίκη και την Ειρήνη!"
"Αγρότης που ένιωσε πιο άγρια τη μανία του εαμοσλαύου ζητάει ασφάλεια. Θα του τη δώσουμε!".
Μέγεθος: 41*27 εκ. / αλλαγή 01/1952 σε 23*33 εκ.
Τιμή Φύλλου: 1000 δρχ.Άρτεμις 

Άρτεμις 

Άρτεμις: Δεκαπενθήμερος Εφημερίς εκδιδόμενη υπό της Χ ορεινής μεραρχίας (ΑΦ.11) / Εβδομαδιαία Εφημερίς εκδιδόμενη υπό της Χ μεραρχίας (ΑΦ.35). 
Εξέδωσε το 11ο υπ'αριθμόν φύλλο της στις 21/05/1948 και το 35ο στις 13/02/1949. 
Μότο: "όλοι στις επάλξεις για τη σωτηρία της πατρίδος μας" (ΑΦ.11)
Υπέρτιτλος: "Την επίθεσι μας κατά του νέου εισβολέως διευθύνει ο νικητής του 1940. Ο Αρχιστράτηγος Παπάγος." (ΑΦ.35)
Μέγεθος: 43*26,5 εκ. 
Τιμή Φύλλου: 500 δρχ.Αθηνά 

Αθηνά: Δεκαπενθήμερον όργανον της 11ης Μεραρχίας (ΑΦ.17) / 
15ήμερος στρατιωτική εφημερίς (ΑΦ.55)
Μέγεθος: 62*43 εκ. 
Τιμή Φύλλου: 500 δρχ. / Διανέμεται δωρεάν στους οπλίτες


Η Ελλάς της Πίνδου 

Η Ελλάς της Πίνδου: ΑΦ.1, σελ.3: "Αγωνιζόμεθα δια την αξιοποίησιν της συμβολής εις την νίκην και των θυσιών του Έθνους εις τον Μεγάλον Αγώνα". 
σελ. 4: "Ζωντανή εφημερίς αγωνιζόμενη: δια την προάσπισιν των δικαιωμάτων των απομάχων, την ηθικήν και υλικήν αποκατάστασιν των πολεμιστών και την προστασίαν των θυμάτων και παθόντων του Μεγάλου Αγώνος".
Μέγεθος: 58*43 εκ.
Τιμή Φύλλου: 400 δρχ.Αναμόρφωσις 

Αναμόρφωσις 

Αναμόρφωσις: Εβδομαδιαία εφημερίς του Α' Τάγματος Σκαπανέων (ΑΦ. 7, 34).
Αυτοχαρακτηρίζεται ως "εφημεριδούλα", η ομάδα συντακτών δεν είναι επαγγελματίες.Μακεδονικός Φρουρός 

Μακεδονικός Φρουρός 

Ο Νεοσύλλεκτος 

Σταυραετός 

Σταυραετός 

Στρατιωτικά Νέα 

Φρουρός της Ρούμελης 

Τα φτερά του Πελαργού 

Φωνή της Πατρίδος 

Ο Φρουρός 


Φωτογραφικό υλικό από Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και Ιδιωτικό Αρχείο Γ. Ζεβελάκη