Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

Εγγύς και άπω Ανατολή (1923)

έτος έναρξης β' έτους Νοέμβριος 1923
Διεθνής μηνιαία επιθεώρησις
Εμπόριον, Βιομηχανία, Γεωργία, Ναυτιλία, Οικονομικά
έκδοσις ελληνική
έκδοσις Γαλλο-Αγγλική
Γραφεία: Λεωφ. Πανεπιστημίου αρ. 16 Αθήναι
Τηλεγραφήματα: "Εγγυσαπώ" Τηλέφωνον ν. 26
Ιδιοκτήτης και διευθυντής: Πολύβιος Π. Λέκος
Διευθυντής Συντάξεως: Σπυρ. Β. Κορώνης
Επιτρ. συντάξεως: Κυρ. Βαρβαρέσσος, Δημ. Καλλιτσουνάκης, Αλέξ. Σβώλος
συνδρομή ετήσια